Φορείς & Links

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. παραμένει από το 1930 μια ελληνική, οικογενειακή επιχείρηση με συνολικό ανθρώπινο δυναμικό 377 άτομα και το οποίο κατανέμεται σε συνολικά 4 διευθύνσεις (Διεύθυνση Έρευνας, Διεύθυνση Εμπορικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διεύθυνση Εργοστασίου). Το ευέλικτο οργανωτικό σχήμα σε συνδυασμό με έμπειρους επιστήμονες και εξειδικευμένο εξοπλισμό μπορούν να εγγυηθούν τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη οποιουδήποτε ερευνητικού και επενδυτικού έργου.

Το 2017 η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ξεκίνησε Το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας, με παράρτημα στην Αθήνα και στο Αγρίνιο, το οποίο είναι ένα σύγχρονο Ινστιτούτο ασφάλειας τροφίμων που προσφέρει υψηλής ποιότητας εργαστηριακές αναλύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στη βιομηχανία τροφίμων.

Από το 1990 η Εταιρία έχει συμμετάσχει σε πάνω από 30 επιδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα με μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων και έχει κατοχυρώσει περισσότερες από 30 διεθνείς και ελληνικές πατέντες.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται μέσα στη λίστα με τους TOP-25 ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε ερευνητικές περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την κοινωνία όπως: Ενέργεια, Περιβάλλον, Νέα Λειτουργικά Υλικά, Βιομηχανικές Διεργασίες, Πληροφορική, Τηλεματική, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Αγροβιοτεχνολογία, Επιστήμες Υγείας, Μηχανοτρονική, Αγροτεχνολογία καθώς επίσης και σε διάφορες διαθεματικές επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που προκύπτουν από τα παραπάνω. Στη σημερινή του μορφή το Κέντρο περιλαμβάνει πέντε (5) ινστιτούτα.

Τo Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ιδρύθηκε το 1983 κι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα με καλά οργανωμένες εγκαταστάσεις και προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Αποτελείται από έξι Ερευνητικά Ινστιτούτα που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα: το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, την Πάτρα και τα Ιωάννινα.

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) εδρεύει στο Ηράκλειο (Κρήτη) και διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε εδραιωμένες και αναδυόμενες Περιοχές της βιοϊατρικής επιστήμης. Το τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΤΕ/IMBB-BΕ) ιδρύθηκε το 1998 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογία (ΓΓΕΤ) ως ανεξάρτητο Ινστιτούτο με την επωνυμία «Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών» (ΠΔ 20/1998). Το 2001 προσχώρησε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) (432/1987) και έγινε το έβδομο Ινστιτούτο με την επωνυμία Ινστιτούτο Bιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) (311/2001). Στις αρχές του 2012, το ΙΒΕ, που εδρεύει στα Ιωάννινα, και το IMBB στο Ηράκλειο συγχωνεύθηκαν σε ένα Ινστιτούτο, το οποίο διατήρησε το όνομα IMBB και στο οποίο ανήκει, πλέον, το Τμήμα ΒΕ (ΤΒΕ) με έδρα τα Ιωάννινα. Επί του παρόντος το Τμήμα ΒΕ απαρτίζεται από τις ερευνητικές ομάδες 11 ερευνητών, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι και μέλη Δ.Ε.Π. στο Παν/μιο Ιωαννίνων.

Skip to content