Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

1. Stramarkou M., Oikonomopoulou V., Karagianni E., Stamatis C., Nana K., Krystalli E., Komaitis S., Krokida M. (2021), Optimization of green extraction methods for the recovery of stevia glycosides, Chemical Engineering Transactions, 87, 43 – 48, https://doi.org/10.3303/CET2187008

2.  Zerva, A., Chorozian, K., Kritikou, A.S., Thomaidis, N. S., Topakas, E., (2021) β-Glucosidase and β-galactosidase-mediated transglycosylation of steviol glucosides utilizing industrial byproducts, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 9:685099, doi: https://doi.org/10.3389/fbioe.2021.685099

3. Kokkinopoulou, I.; Diakoumi, A.; Moutsatsou, P. Glucocorticoid Receptor Signaling in Diabetes. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 11173. https://doi.org/10.3390/ijms222011173

4. Iatridis, N.; Kougioumtzi, A.; Vlataki, K.; Papadaki, S.; Magklara, A. Anti-Cancer Properties of Stevia rebaudiana; More than a Sweetener. Molecules 2022, 27, 1362. https://doi.org/10.3390/molecules27041362

5. Gantelas, C.; Boukouvalas, C.; Oikonomopoulou, V.; Eleni, P.; Krokida, M. Evaluation of the Environmental Performance of Stevia Glycoside Production Using Precision Agriculture and Green Processing Techniques.  Proc.2022, 10, 7.  https://doi.org/10.3390/IOCAG2022-12315

Συμμετοχή σε συνέδρια

1. “Evaluation of the Environmental Performance of Stevia Glycoside Production Using Precision Agriculture and Green Processing Techniques”, Gantelas, C.; Boukouvalas, C.; Oikonomopoulou, V.; Eleni, P.; Krokida, M., 1st International Online Conference on Agriculture – Advances in Agricultural Science and Technology, 10 – 25th February 2022

2.“Transglycosylation of steviol glucosides mediated by two novel thermophilic hydrolases, TtbGal1 and MtbgI3a and valorization of industrial byproducts as sugar donors”, Chorozian K., Zerva A., Kritikou A. S., Thomaidis N. S., Topakas E., International Virtual Conference by European Federation of Biotechnology, 10–14th May 2021

Μπορείτε να βρείτε το poster εδώ.

1st Year Meeting

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση των φορέων του έργου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ στο Αγρίνιο στις 20 Σεπτεμβρίου 2019. Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκε η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου του έργου και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα. Στο τέλος της συνάντησης έγινε ξενάγηση των συμμετεχόντων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και στις γραμμές παραγωγής.

Skip to content